Bredemaj set oppefra

Få en oversigt over Bredemaj.

Jeg synes altid selv, at det er lettere at følge med i en historie om, eller udviklingen i en have, hvis jeg har et godt overblik over, hvordan der ser ud. Hvor ligger hvad i forhold til hinanden? Hvilke områder støder op til hinanden og kommer man nemt fra den ene del til den anden?

Derfor har jeg lavet denne lille oversigt over, hvordan Bredemaj ser ud. Du kan følge med på oversigtsbilledet nederst på siden.


Bygningerne

Stuehuset ligger mod syd. Det er næsten skjult af træerne på billedet nederst, men med den nyere tilbygning, er huset ca 250 m2 stort. Vi kalder tilbygningen for ‘pavillonen’, for den er lidt mere en del af stuen, end en klassisk udestue er. En autralsk bekendt kaldte den et conservatory, det er også et godt navn.

Tilbygningerne

I de tre store længer ligger kontoret i den vestlige fløj, den gamle stald i midten og laden mod øst. Stalden bruger vi som haveværksted, opmaganisering af havemøbler og til mellemstation for brænde, før det skæres op. Laden er primært parkering af både de rigtige biler og af ATV, havetraktor etc.

Hønsehuset kan anes som en lille firkant på bagsiden af laden. Hønsene har adgang til et rum inde i stalden og har en gård under det lille tag.

Bag stalden ligger fundamentet af et gammelt udhus. Det fungerer for tiden som en gigantisk kvasbunke.

Kontoret til venstre og den gamle stald til højre.

Vognporten set udefra. Foran porten står et stort flot egetræ.
Stuehus og hoveddør set fra gårdspladsen.
Stuehuset med pavillonen set fra havesiden.

Haven – og skoven

Selve haven er ca 10.000 kvm stor (dvs ca 1 hektar). Dertil kommer marken (den kommende skov) på ca 3 hektar. Den kan deles op i folden, køkkenhaven, blomsterhaven og frugtlunden.

Folden er det trekantede stykke foran gården. Det hedder sådan, fordi der engang har ligget en dyrefold. Nu er det bare en stor, trekantet, lidt kedelig, græsplæne, med et par små træer ud mod vejen. Vi lader noget af det gro vildt, men de mere detaljerede planer er ikke på plads.

Køkkenhaven var ikke anlagt, da billedet blev taget. Den ligger ud for kontoret, hvor også hullet i læhegnet ud mod marken er.

Blomsterhaven er stykket skråt syd stuehuset. Det afgrænses af den store rødbøg mod vest og hækken rundt i hjørnet. I midten af blomsterhaven (der hvor der står ‘blomsterhave’) kan man se det store stedsegrønne træ, som vi fik fældet. Det fyldte stort set hele den del af haven.

Frugtlunden er to rækker af æble og pæretræer, der ligger langs læhegnet ud mod marken. Der er fire æbletræer og to pæretræer. Sorterne kender vi desværre ikke.

Skoven er plantet vest for haven. Det stykke den ligger på er meget langstrakt, så selv hvis billedet have været nyt, ville den ikke være med på billedet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *